Průmyslovka by se měla dočkat jak IT techniky zkvalitňující výuku odborných a přírodovědných předmětů a cizích jazyků, tak třeba nábytku do učebny pro výuku o stavebních materiálech. Učebna pro výuku grafických odborných předmětů zase má získat nový plotr a dataprojektor. Počítá se také s doplněním datové sítě, pořízením SSD disků pro nynější počítače v kmenových učebnách i notebooků a externích disků pro vyučující.

V gymnáziu se pak chystá modernizace učebny výpočetní techniky; nově vzniknout má pracovna virtuální reality a 3D tisku. Počítače a dataprojektor mají být pořízeny také pro 13 učeben. Součástí projektu nazvaného Škola pro budoucnost je rovněž vybavení laboratoří přírodovědných předmětů novými přístroji a pořízení schodolezu usnadňujícího přesuny handicapovaným.

Patnácti procenty z nákladů, jež si tyto nákupy vyžádají, přispěje Středočeský kraj; rovným dílem rozdělí mezi obě školy 268 tisíc korun. Zbývajících 5,1 milionu korun by měla pokrýt dotace: peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady na projekty obou škol jsou vyčísleny na 5 368 432 Kč.

Moderní učebny jsou vedle kvalitních pedagogů další nezbytností, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Proto hledáme možnosti, jak do vybavení středních škol investovat,“ konstatovala. Připomněla, také, že nejprve kraj uhradí náklady v plné výši. „Protože školy získají prostředky, o něž žádáme, až po dokončení projektů, je s tím spojené předfinancování z našich zdrojů,“ konstatovala. Tak to u financování s využitím dotací chodí: peníze žadatel neobdrží předem, ale až po dokončení projektu a jeho vyhodnocení.