Dvě pětiny poskytnutých peněz půjdou na opravy místních komunikací (případně na budování nových). S bezmála pětinovým podílem pak následují rekonstrukce škol, za nimi se v pomyslném žebříčku řadí opravy tělovýchovných a kulturních zařízení, obecních úřadů a hasičských zbrojnic.

Současné vedení kraje v čele s hejtmanem Davidem Rathem (ČSSD) se chlubí tím, že v rámci tohoto fondu uvolní na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti během nynějšího volebního období celkem dvě miliardy – půlmiliardové sumy dotací se totiž chystají i na další tři roky.

Rozdělování těchto peněž je však trnem oku kritikům z řad ODS. Nedostane se totiž na všechny uchazeče – přičemž podle občanských demokratů hraje při posuzování žádostí významnou roli stranická příslušnost starostů jednotlivých obcí. O rozdělování dotací z Fondu rozvoje měst a obcí sice svým hlasováním rozhoduje krajské zastupitelstvo – vzhledem k rozložení sil ale mají návrhy krajské rady; stoprocentně složené ze sociálních demokratů; úspěch prakticky jistý předem. A jejich protivníci naznačují, že významnou roli zde nehraje jen posouzení potřebnosti konkrétních projektů, ale také rozdělování peněz podle politického klíče.

Za spekulace, které nejsou ničím podloženy, označil ve čtvrtek takovéto úvahy předseda středočeských sociálních demokratů Richard Dolejš. „Politická příslušnost starostů obcí, které žádaly o dotaci, nehrála při hodnocení žádnou roli,“ zdůraznil. A když prý se už udělá takováto statistika, ukazuje, že obce se starostou ze strany modrého ptáka byly při získávání dotací úspěšnější nežli radnice oranžových růží. A ještě lépe na tom byli komunisté. Zdaleka největší podíl – jde téměř o dvě třetiny celkem rozdělovaných peněz – ovšem získaly projekty obcí vedených nezávislými starosty.

„Divím se tomu, že dnes představitelé ODS kritizují způsob rozdělení dotací z fondu, když pro něj unisono hlasovali,“ neodpustil si Dolejš rýpnutí do protivníků. Poukázal při tom na fakt, že pro rozdělení peněz podle návrhu radních zvedla ruce většina – 54 z 56 přítomných zastupitelů bez ohledu na politickou příslušnost.

Úspěšnost středočeských starostů při získávání dotací z Fondu rozvoje obcí a měst

Nezávislí starostové bez politické příslušnosti: 67 % (330 255 462 Kč)
KSČM: 15 % (76 225 193)
ODS: 10 % (48 605 422)
ČSSD: 8 % (41 846 665)

Celkem rozděleno: 496 932 742 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje