„Žáci se utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit svou paměť, logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost," uvedl Jiří Pavelka, koordinátor Středočeského kola Ekologické olympiády a připomněl, že vítězný tým z mělnického gymnázia získal 294,8 bodu ze 400 možných.

Ústředním motivem letošního kola byla podle Pavelky druhová ochrana. Prvním úkolem studentů bylo posouzení dvou hospodářských objektů, zda jsou vhodné pro výskyt sov pálených, a vyhledání potenciálních nástrah, které by je tam mohly ohrožovat. Navrhovali i řešení, jak prostředí obohatit, aby bylo pro život sov příznivější. V rámci druhé úlohy sestavovali hnízdní budku pro sovu pálenou, jejíž instalace by přispěla k rozšíření hnízdních příležitostí a následně k posílení výskytu celé populace.

Ilustrační foto.
Některé ukrajinské děti nenastoupily do školy. Rodičům hrozí postih

Druhé místo na olympiádě obsadili studenti z Gymnázia Říčany a třetí místo patřilo Gymnáziu Kladno. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim a tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne 8. až 10. června příštího roku.

Smyslem ekologické olympiády je podle Pavelky zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků.