Signatáři již iniciovali schůzku, při níž se své stanovisko snažili vysvětlit náměstkovi hejtmanky Gabrielu Kovácsovi a radnímu Robertu Bezděkovi, který má v gesci zdravotnictví. „O problémech jsme hovořili a v jednáních budeme pokračovat. Je to ale běh na dlouhou trať,“ shrnul Mikeš.

Podle signatářů se kraj stará pouze o „své“ nemocnice. Ty získávají masivní provozní i investiční dotace. O celkové zdravotnictví v regionu se prý ale zajímat přestává. Proto žádají rozvojovou koncepci zdravotnictví kraje, která zahrne úlohu a systém financování nemocnic menších. Ty se mimo jiné potýkají s nedostatkem personálu. „Není možné soutěžit na jednom trhu práce s nemocnicemi dotovanými. Ty mohou nabídnout daleko výhodnější finanční a jiné podmínky,“ podotkl Mikeš.

Některé menší nemocnice ale jsou prý i v horším stavebně-technickém stavu. Nemohou totiž stavět či rekonstruovat své budovy tak, jak by jejich provoz žádal.

Signatáři žádají vedle systémové změny úhradových mechanismů také změnu přístupu kraje k menším nemocnicím, které spočívá v přijetí pravidel, jenž umožní pravidelný a podle jasně daných regulí stanovený provozní a investiční příspěvek.