Deset jasanů a jeden javor, které rostou podél Revoluční ulice v kralupském Lobečku, má padnout. Na svém posledním jednání o tom rozhodla radní města.

Vzrostlé stromy mají zmizet kvůli rekonstrukci silnice a vybudování nových parkovacích míst. To se ale některým obyvatelům Lobečku nelíbí. Jednou z nich je Jaroslava Nádeníková, která se nechce smířit s tím, že by měla zeleň ustoupit dopravě. „Jsou to krásné stromy. Připadá mi, že v poslední době se ve městě kácí hlava nehlava," poznamenala čtenářka Deníku.

Obyvatelé Lobečku se podle mluvčí kralupské radnice Lenky Moravcové mohli prostřednictvím ankety vyjádřit, jestli jsou pro vykácení, nebo naopak zachování stromořadí.

„Výsledek ankety ovšem nepodpořil jednoznačně ani jednu z variant," konstatovala mluvčí radnice, podle níž si pravděpodobně řada lidí uvědomila, že by ponechání stromů znamenalo konec parkování v Revoluční ulici, která není dostatečně široká.

Z plánovaného kácení v Lobečku není nadšený ani vedoucí kralupského odboru životního prostředí Jan Kobera. Podle něho je však nevyhnutelné.

„O tom, že jde o naprosto zdravé stromy, kterých je škoda, není pochyb. Pokud má ovšem město získat poměrně velkou dotaci na vybudování parkoviště, stromy musí nechat odstranit," přiblížil vedoucí odboru, podle něhož by ale nová parkovací místa nebyla pádným důvodem vydat rozhodnutí k pokácení stromů.

Mnohem závažnější je podle něho přítomnost nízkotlakého plynového potrubí, které vede v podstatě v kořenovém systému stromů.
„Plynaři plánují toto vedení přeložit, což je vhodné provést současně s rekonstrukcí celé vozovky. A právě proto budou muset být stromy pokáceny," vysvětlil Jan Kobera a zdůraznil, že součástí rozhodnutí bude uložení náhradní výsadby.

Půjde zřejmě o výsadbu zhruba třiceti stromů o obvodu kmínku čtrnáct až osmnáct centimetrů, k tomu pak bude v lokalitě vysazena další doplňková zeleň.

Jaroslavu Nádeníkovou před časem naštvala podobná situace, kdy z kralupského náměstí Mládežníků zmizelo asi pět velkých stromů.
„Ty prý musely být pokáceny kvůli havárii horkovodu. Kopat se ale má začít až koncem března, což mi přijde podivné," uvedla obyvatelka Lobečku.

Podle Jana Kobery si kácení vyžádala rekonstrukce horkovodu, který je prý doslova v katastrofálním stavu. A bagr by se prý kvůli stromům k potrubí vůbec nedostal.

Poslední připomínku měla Jaroslava Nádeníková, která se snaží bránit zeleň ve městě, k pokácení stromu mezi Chelčického ulicí a u sídlištěm Hůrka. „Vypadal, že je zcela zdravý. Navíc krásně kvetl. A přesto tam po něm loni v prosinci zůstal jen pařez," připomněla čtenářka Mělnického deníku.

Kácení několika stromů na Hůrce bylo podle Jana Kobery odůvodněné. „Na stromy, které byly podle potoka vykácené, máme zpracovaný znalecký posudek. Soudní znalec doslova řekl, že by se pod nimi bál nejen chodit, ale i dýchat, v jakém byly špatném stavu," vysvětlil vedoucí životního odboru.