Jakmile kácení skončí, přijde na řadu rypadlo, které vyhloubí stavební jámu pro pěší podchod.

Ten bude vybudován pod úrovní stávající vozovky před úpatím kralupského mostu, ústit do něj bude i nová lávka pro pěší přes Zákolanský potok.