Jedná se třeba o areál bývalého cukrovaru – řepného placu. Tam například studenti argumentují tím, že by se rozvoj brownfieldů měl podmínit tím, aby developeři vybudovali dostupné byty, jelikož jich město nevlastní tolik. Jak uvedl místostarosta Milan Schweigstill, některé nápady studentů jsou realizovatelné prakticky ihned, jiné mohou být nemožné – například, co se týká lokalit, které město nevlastní a nemá tedy prostředky, jak tedy s majiteli takové nové využití vyjednat.

Studie je k dispozici na webových stránkách

V současné době město zveřejnilo studii na svých webových stránkách. „Studenti plánují udělat besedu a seznámit se studií zainteresované skupiny. Faktem je, že některé věci jsou realizovatelné téměř okamžitě, nebo se na nich již pracuje. Dávají tam dost konkrétní podněty a návrhy,“ uvedl Milan Schweigstill. Jedná se například o novou zástavbu na Brabčově. Město by rádo tamější oblast zkultivovalo – studie se přitom zabývá zeleným pásem kolem města. „Některé věci se týkají využití lokality na Chloubku. Tam je individuální výstavba, studenti řeší otázku veřejných prostor v majetku města, jak by se mohly rozvinout. To si myslím, že je realizovatelné stejně dobře,“ podotkl místostarosta.

Podle něj jsou ale některá řešení téměř stoprocentně realizovatelná – a to se týká lokality bývalého řepného placu. „Mají nápady, ale jde o soukromé majitele, předpokládáme, že chtějí nějaký komerční rozvoj. Nemáme prostředky, jak to usměrnit dle návrhů studentů,“ podotkl místostarosta. Studie tak má podle něj některé nápady využitelné. „Na některých se již dělá, další dávají dobrý tip a podnět a můžeme se o tom bavit s občany,“ podotkl Milan Schweigstill.

V plánu je i beseda s obyvateli

Odehrát by se také měla veřejná diskuze s obyvateli města na téma studentských návrhů. Do plánování takového veřejného slyšení a debaty však zasáhl koronavirus. „Čekáme, až pomine koronakrize a lidé se budou moci shromažďovat. Rádi by ti ještě prezentovali, rád to podpořím. Spousta věcí chce vysvětlit, objasnit, proč takhle, proč ne jiným způsobem,“ uvedl místostarosta. Současně by se měla studie více rozvíjet a prezentovat jak obyvatelům města, tak i zájmovým skupinám.

Není náhoda, jakým místům se studenti věnovali. „Konzultovali s námi výběr míst. Myslím, že jsme naťukli ta bolavá, navrhovali ještě nějaká další. Chtěli vědět, co považujeme za problematická místa, lokality, které čeká vývoj, jsme nadhodili a oni se ujali řešení,“ podotkl mělnický místostarosta Milan Schweigstill.