Vyučovací předměty se v průběhu let rozšiřovaly. K původním oborům přibyl i chemik ropař, mechanik měření a regulace i maturitní obor mechanik měřicí a automatizační techniky.

Dnes škola nabízí vzdělání v oborech strojní mechanik, elektromechanik, mechanik elektrotechnik, chemik operátor, informační technologie a analýza potravin.

Aktuální počet žáků SOŠ a SOU Kralupy je 116 a do prvního ročníku 2018 -19 nastoupilo 43 studujících, které vidíme na záběru spolu s jejich rodiči při slavnostním setkání.

Noví žáci absolvují jako každý rok sportovně - adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků, kteří v závěru září odjedou do Sloupu v Čechách. Cílem pobytu je vytvoření dobrého kolektivu, v němž se vzájemně poznají a učitelé budou mít příležitost poznat žáky v prostředí mimo školu.

Jiří Herain