Potvrdil to velitel stanice mělnických profesionálních hasičů Zbyněk Štajnc, podle něhož například v sobotu hasiči mířili ke třem požárům v přírodním prostředí. A v neděli, kdy se k tropickým teplotám přidal ještě silný vítr, už jich bylo dvakrát tolik.

„Vyjížděli jsme k lesním požárům do Kostelce nad Labem nebo k Ovčárům, u Velkého Borku hořelo pole s obilím na ploše zhruba patnáct hektarů. Foukal silný vítr, takže se požár rychle šířil," popsal velitel mělnické stanice a dodal, že ve stejném dni hořelo ještě strniště u Olovnice, suchá tráva ve Vepřku a shořel kombajn u Líbeznic.

Při žních podle Zbyňka Štajnce shoří každoročně několik kombajnů.

„Ve velkém horku je na slunci všechno rozpálené, při sklizni navíc vzniká spousta prachu, stačí tak, aby se na stroji třeba zadřelo ložisko, a může vzniknout požár," vylíčil velitel mělnických hasičů, podle něhož v minulých letech kombajn shořel i od zaseknutého kamene v žací liště.

Naproti tomu požáry lesního porostu, které se mohou rychle šířit lesní hrabankou, mívají prý často na svědomí nezodpovědní turisté.

„Lidé bohužel často naše doporučení a zákazy podceňují. Neměli by v lese kouřit, odhazovat do trávy nedopalky nebo sirky a rozdělávat ohně na místech, která k tomu nejsou určená. Požár může vzniknout i od rozpáleného výfuku automobilu, s nímž jeho majitel zajede do vysoké suché trávy," uvedl Zbyněk Štajnc.

Hasiče nejčastěji zaměstnávají lesní požáry na Kokořínsku, které je turisticky hojně navštěvováno. Vysoké riziko vzniku požárů ale hrozí také po celé délce železniční trati procházející okresem od Ovčár až po Liběchov. „Stačí, aby se za suchého počasí na jednom z vagonů zaseklo kolo, a vyjíždíme rázem k požárům v úseku třeba patnácti kilometrů," poznamenal hasič.

Na doporučení hasičů ve středu hejtman Miloš Petera vyhlásil na území celého Středočeského kraje dlouhotrvající období sucha, které zahrnuje i plošný zákaz rozdělávání ohňů.

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit," komentoval vyhlášení opatření hejtman a zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až pětadvacet tisíc korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.