Stovky sudů s nebezpečnými látkami, které byly načerno uskladněné v nevyhovujících podmínkách v Červené Lhotě, jsou pryč.

Z plechové haly bývalého vepřína zmizely poté, co o jejich odstranění rozhodli inspektoři České inspekce životního prostředí.

Firmy Eurochemie a Rexeko, které chemikálie nedaleko Úžic skladovaly, podle mluvčí Inspekce Ivany Awwadové splnily nápravná opatření, podle nichž měly látky do konce srpna odstranit. Pokutě se ale nevyhnou.

„Sklady jsou bez sudů a vyčištěné. Oběma firmám bude zřejmě uložena pokuta v řádech desítek tisíc korun, protože neměly ke skladování látek povolení a navíc je skladovaly v nevyhovujících prostorách,“ konstatovala Awwadová po šetření v Červené Lhotě.

Jednatelka Eurochemie Jana Süssmilchová pro Deník uvedla, že firma veškeré látky prodala chemické společnosti v Mladé Boleslavi. „Jednalo se hlavně o alkydy a fermeže. Jejich prodej mám doložený dodacími listy a fakturami,“ řekla Süssmilchová a dodala, že chce ve výrobě v Červené Lhotě ještě zhruba dva roky pokračovat.

„Po nezbytných úpravách, které uvedou prostory do vyhovujícího stavu, budeme pokračovat ve výrobě laků pro bižuterii, protože recepturu jsme připravovali půl roku. Po skončení výroby ji také prodáme,“ dodala jednatelka Eurochemie Jana Süssmilchová.

Ta takéuvedla, že požádala kralupský odbor životního prostředí o stanovisko k další výrobě.

Podle Blanky Nedbalové z úseku vodního hospodářství kralupské radnice žádost dorazila na konci minulého týdne. „Pravděpodobně záležitost předáme stavebnímu úřadu. Jedná o administrativní budovu, která není k výrobě chemických látek zkolaudována,“ připomněla Nedbalová.

Jednatel firmy Rexeko, který své suroviny v části plechové haly také skladoval, je podle pokynů odstranil. Jeho vyjádření se nám však získat nepodařilo.

O zákeřné sudy v Červené Lhotě se zajímal také krajský odbor životního prostředí a zemědělství. Do areálu proto před časem vyrazil specialista z úseku prevence závažných havárií František Ohem.

„Od posledního šetření se situace zlepšila k lepšímu. Oba provozovatelé splnili úkony v rámci prevence závažných havárií,“ vysvětlil Ohem.

Skladováním sudů s chemikáliemi v Červené Lhotě, kde měli lidé strach o své zdraví, se začal zabývat kralupský odbor životního prostředí na konci letošního června. Případ proto začali v červenci šetřit odborníci z České inspekce životního prostředí.