Za posledních deset let se na Mělnicku zvýšil počet trvale žijících obyvatel o celých deset tisíc. Vyplývá to z výsledků loňského sčítání lidu, domů a bytů.
Zatímco v roce 2001 statistici z Českého statistického úřadu napočítali v mělnickém okrese 94 635 lidí, loni už číslo stouplo na 104 511. V porovnání s dostupnými výsledky z nejstaršího sčítání lidu, které se uskutečnilo v roce 1869, se obyvatelstvo na Mělnicku rozrostlo téměř dvojnásobně, tehdy úředníci na Mělnicku evidovali přes dvaašedesát tisíc lidí.

Právě v období mezi posledním a předposledním sčítáním se počty obyvatel Mělnicka zvýšily historicky nejvíce.

Aktuální nárůst obyvatelstva podle Štěpánky Morávkové z oddělení metodiky a analýz silně ovlivnil příliv cizinců. „V průběhu deseti let počet cizinců, tedy osob s jiným státním občanstvím, vzrostl více než třikrát,“ uvádí Morávková s tím, že největší koncentrace u nás žijících cizinců je v Praze a Středočeském kraji. Na Mělnicku počet cizinců stoupl za posledních deset let dokonce skoro sedmkrát. V roce 2001 bylo v okrese hlášených 862 cizinců a vloni už 5 657.

„Také ve struktuře cizinců podle jejich státního občanství došlo ke změnám. Největší skupinu, více než čtvrtinu z celkového počtu, představuji občané z Ukrajiny. Dříve nejpočetnější skupina obyvatel se slovenským občanstvím tvoří nyní zhruba pětinu,“ vyjmenovala analytička a dodala, že významně jsou v kraji zastoupeni Vietnamci, Rusové, Nemci a Poláci.

Za posledních deset let stoupl také počet nezadaných mužů, a to rovnou o více než čtyři tisíce na 23 446 svobodných mužů. To dokládá trend současné doby, kdy spolu mladí lidé žijí, aniž by uzavřeli sňatek. Potvrzuje to i psycholog Josef Neckář: „Stoupá počet lidí, kteří se rozhodli žít samostatně, ale roste i počet párů, které mají děti, ale žijí bez svatby. Na to, proč je tento trend tak patrný, asi přesná odpověď neexistuje, ale jistě to souvisí s možnostmi, které dnes lidé mají s věkovým posunem oproti dřívějším letům. Dříve byla svatba v osmnácti letech běžná.“

Vliv na počet nezadaných mají podle něj také stále přibývající rozvody. „Historie podobný odklon od manželství ještě nikdy nezažila,“ doplnil psycholog.
Počet rozvedených mužů od předposledního sčítání stoupl z 3 513 na 5 001, u žen žijících na Mělnicku pak ještě o něco více z 4 214 na 6 044.
Fakt, že ženy často své muže přežijí, dokládají i počty ovdovělých. Zatímco ovdovělých mužů je zhruba dvanáct set, žen o téměř pět tisíc více. Potvrzuje to dávné statistiky, že se ženy dožívají vyššího věku než muži.

Počet žen a mužů ve věkové kategorii 15 až 64 let je přibližně stejný, mužů je dokonce o dva tisíce víc. Větší rozdíly jsou až od 65 a více let, kde se role obou pohlaví obracejí. Mužů v této kategorii na Mělnicku analytici na počítali 6 279, což je o téměř tři tisíce méně než žen.
S narůstajícím věkem se od sebe tato čísla podstatně vzdalují.