Poutníci vyšli ze dvou stran z Vehlovic od kapličky a od kostela sv. Havla po křížové cestě. Zastavili se u kostela sv. Ducha, poté společně sešli v průvodu na „Poutní mši svatou“ v kostele sv. Havla, kterou celebroval převor Strahovského kláštera A.R.D. Bartoloměj Marián Čačík, O. Praem. Mši hudebně doprovodil Litoměřický chrámový sbor a žesťový kvintet Plechovanka.

Slavnosti se zúčastnili aktivně i skauti z liběchovského "Přístavu Modrá kotva". Poté měli návštěvníci možnost shlédnout historický šerm Colonia Nova a sportovní ukázky v zámecké zahradě. Děti s pedagogy ze Základní školy Liběchov připravily divadelní představení „O kuchtíku Václavovi z liběchovského zámku“. Krásné vystoupení dětí z Dětského domova se školou Liběchov, mělo také velký aplaus. Na nádvoří zámku se uskutečnil „Jahodový koncert „skvělé vokální skupiny KrisKros a cappella CZE. K poslechu i tanci zahrál Daniel´s Band Štětí a v SOU Liběchov se na závěr dne protančili až do brzkých ranních hodin na Květinové taneční zábavě.