Samotná páteční volba probíhala srovnatelným způsobem jako na nedalekém obecním úřadě. Volební komise ustanovená pochopitelně také ze žáků zdejší školy předala každému voliči obálku s volebním lístkem. Místo za plentu se každý samostatně odebral do ředitelny, kde zakroužkoval svého kandidáta. Lístek vložil do obálky a tu potom vhodil do speciálně vyrobené urny s logem školy. Odpoledne byly hlasy sečteny a Daniel Sekanina tak o pár hlasů porazil Filipa Klempíře, který byl ustanoven viceprezidentem.

Všichni tři kandidáti na prezidenta museli během školního roku dodržovat stejné termíny jako kandidáti na hlavu českého státu, tedy ohlásit kandidaturu, zvolit si svého pomocníka a zároveň tiskového mluvčí a sestavit vlastní volební program. 

close Všichni tři kandidáti na prezidenta museli během školního roku dodržovat stejné termíny jako kandidáti na hlavu českého státu, tedy ohlásit kandidaturu, zvolit si svého pomocníka a zároveň tiskového mluvčí a sestavit vlastní volební program. info Zdroj: Adam Beníšek zoom_in Den před samotnými volbami, kdy v televizi zuřila debata devíti mužů, ze kterých jsme měli vybírat prezidenta, tak vystoupili s minutovým prohlášením i tři lužečtí kandidáti. Po nich následovala debata ve školní hale, která vynesla na světlo několik palčivých témat. Podle zdejší učitelky Evy Zemanové, která prezidentskou debatu moderovala, bylo nejvíce času v debatě věnováno vhodnému oblékání a vzhledu při vyučování. „Kandidáti na našeho prezidenta se s pomocí svých tiskových mluvčí snažili prosazovat vlastní volební program a na řadu přišla i otázka školních uniforem,“ vysvětlila učitelka výchovy k občanství s tím, že samotná debata trvala skoro dvě hodiny. 

Školní stejnokroje se do Lužce pořizovat nebudou, ale přesto většina voličů projevila zájem o jednotné označení, například logo na oblečení, šátky nebo vázanky při reprezentaci školy a ve svátečních dnech. A právě to bude jedním z prvních úkolů nového prezidenta Daniela Sekaniny, který bude muset úzce spolupracovat s viceprezidentem Filipem Klempířem. Úplně prvním krokem po svém oficiálním jmenování, které proběhne v pondělí 22. ledna, bude nutnost sestavit takzvanou školskou radu.