Město v soše autora Alberta Kralička z Nové Paky s tváří oblíbeného herce Rudolfa Hrušínského získalo symbol, na nějž se přijíždějí podívat lidé z řady míst republiky i ze zahraničí. Cílem projektu bylo podpořit kralupský patriotismus, přispět originálním prvkem k probíhající revitalizaci centra města a obecně zatraktivnit Kralupy pro turisty. Ostatně je jen málo Kralupanů, kteří s ním nemají na památku „selfíčko“. Dokonce se tu už vžívá rčení: „Potkáme se u Švejka“, jako se v Praze říká „Sejdeme se u koně“, tedy na známém Václavském náměstí.

Finanční sbírkou získaný bronzový Švejk v centru dolního Povltaví zdomácněl. Socha se dostala nejen na turistické známky, kalendáře, ale také na pohlednice, trička, hrnky a dokonce zdobí i obal čokolády.

Letos se cyklomanévry konaly potřetí, první zaznamenáváme už v roce 2016. Byl jim přítomen vnuk spisovatele Richard, jenž je mj. předsedou Mezinárodní společnosti Jaroslava Haška a který kralupské švejkology podporoval od vzniku myšlenky instalace skulptury i finančně.

Akci navštívily se svými dobovými velocipédy a v jednotném krojovaném oblečení, doplněném slaměnými klobouky, členky Clubu Amerických Dam z hlavního města. Ty se nechaly vyfotografovat s potomkem spisovatele (na lavičce se sedícím Švejkem je první zleva). Již několikrát se zúčastnily pražského pochodu „Po stopách Matěje Kuděje“ z Pohořelce na Staré Město, člověka, který byl světoběžníkem. Poté, co vyhrál v Hamburku v roce 1903 lodní lístek, odjel do Spojených států severoamerických. Po návratu do vlasti své zážitky začal literárně zpracovávat. Brzy se stal členem svobodomyslné pražské bohémy a přítelem spisovatele Jaroslav Haška.

Dámy následně zavítaly v doprovodu uniformovaných účastníků v uniformách c. k. mocnářství do domu na Palackého náměstí v centru Kralup. V jeho přízemí stále funguje obchod někdejšího kralupského drogisty Jana Vaňka, účetního šikovatele, jedné z hlavních postav světoznámého románu.

Jízda, trvající necelou hodinu, vedla nejprve přes Vltavu po lávce pro pěší a cyklisty do čtvrti Lobeček. Účastníci minuli kulturní dům, panelovou zástavbu a zelenou trasou se stromořadím se jelo k usedlosti Strachov. Účastníci neopomenuli podívat se z vltavské nivy na zámek Nelahozeves. Kolaři se následně vydali kolem městského koupaliště zpět do výchozího bodu Švejkových cyklomanévrů - ke kralupské radnici.

Jiří Herain