Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v České republice, která se pravidelně pořádá již od roku 1996. Jejím cílem je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků. Nabízené žluté kvítky měsíčku lékařského pomohou získat prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologické výuky, výzkumu a také na vybavení onkologických center. Minimální příspěvek je jako každý rok dvacet korun.

Tradiční sbírku pořádá každoročně sdružení Liga proti rakovině. Hlavním tématem letošní sbírky je nádorové onemocnění plic.

Sbírka přináší finanční prostředky na tři hlavní dlouhodobé programy, jejichž cílem je především snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. Mezi dobrovolníky se tento rok znovu zapojí i některé hasičské sbory, které se rozhodly podpořit dobrou věc. Na Mělnicku je to například Sbor dobrovolných hasičů z Mělnického Vtelna. Kytičku je možné zakoupit právě u hasičů. 

Marta Dušková