Tématem připravovaného divadelního představení bylo období dávného Řecka a každý oddíl jej pojal po svém. Někdo se držel tradičních historických faktů, jiní zasadili známé řecké postavy do moderního jednadvacátého století