Dokončené práce nicméně nesouvisejí s plány na vybudování ZEVO ve stejné lokalitě – zařízení pro energetické využití odpadu – jehož vznik odpůrci provozu „spalovny“ odmítají.

Podstatou aktuálně završených změn je to, že teplárna fungující u obce Horní Počaply na Mělnicku umí při provozování hnědouhelných kotlů plnit náročné emisní limity, připomněl Schnepp. Podle jeho slov jde o výraznou ekologizaci. „Během uplynulých tří let se podařilo v lokalitě postavit jedno z nejmodernějších odsiřovacích zařízení v republice,“ uvedl Schnepp.

S upřesněním, že obě nové odsiřovací linky pracující na principu mokré vápencové vypírky během série garančních testů prokázaly, že hodnota vypouštěných oxidů síry je mnohem nižší, než umožňuje platná emisní legislativa.

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie.
Podobu domova může změnit chytrá kostka

V obou případech už je to možné potvrdit na základě provozních zkušeností, plyne ze slov technického ředitele Energotransu Martina Hory. „První odsiřovací linka byla zprovozněna vloni. Letos v květnu pak proběhla série úspěšných společných garančních testů obou linek. Nyní jsme tak ve fázi dvouleté záruční doby,“ upřesnil Hora. Pochvaluje si, že se dostavil očekávaný výsledek: nová technologie prokázala plnění všech požadovaných parametrů. „V případě vypouštěných oxidů síry jsou hodnoty ještě pod požadovaným limitem,“ pochlubil se.

Připomněl dále, že práce za zhruba 1,8 miliardy korun (původně projekt počítat s částkou o sto milionů korun vyšší; navíc se podařilo získat evropskou dotaci ve výši 390 milionů korun) se podařilo zvládnout bez zastavení i omezení dodávek pro východní část hlavního města, jež je nejvýznamnějším odběratelem.

Trávu můžete mít i vyšší, vždy je ale nutné dodržovat pravidlo, že byste měli snižovat výšku stébel pouze o třetinu.
Letos tráva roste jako zběsilá, říká profesionální sekáč

Zachování provozu mimo jiné obnášelo i vybudování provizorního komína. A firma si také chválí významné rozhodnutí využít absorbéry původního odsíření, u nichž se zprvu počítalo s demolicí. Podařilo se je však přebudovat pro zcela novou technologii filtrů, které zachytávají ze spalin částice rtuti. Zkušenosti získané v Horních Počaplech firma využije i pro úpravy v dalších provozech.

V souvislosti s novu technologií zachytávání rtuti se dme pýchou rovněž generální ředitel společnosti Energotrans Miroslav Krpec. „V oblasti demerkurizace jsme pravděpodobně první lokalitou, která nové zařízení tohoto typu v České republice vůbec zkouší – a také první, která je vyzkouší na hnědé uhlí,“ konstatoval. A jedním dechem upozornil, že v centru pozornosti jsou rovněž oxidy dusíku: podařilo se dosáhnout plnění požadovaných limitů a připraveny jsou i základy pro možnosti dalšího snižování emisí v budoucnosti.