Navázat na tradici výletních parníků po Vltavě a Labi. Takový je záměr měst na Mělnicku, ležících na březích obou řek.

Zástupci Kralup nad Vltavou, Mělníka, Nelahozevsi a dalších obcí se shodli, že je třeba osobní lodní dopravu oživit. A nad touto snahou převzal záštitu Mělník.

Města ale na tento projekt nemají peníze. Proto se zřejmě budou inspirovat severočeskými městy, která ve snaze získat dotace na stejný záměr založila v minulosti obecně prospěšnou společnost.

Mělnický starosta Miroslav Neumann řekl, že existují dvě varianty vzájemné spolupráce s městy. „Buď bychom založili obdobnou společnost ve středních Čechách, nebo bychom mohli zvážit možnost vstoupit do svazku obcí na Vltavě a Labi, založeného právě k provozování lodní dopravy,“ vysvětlil mělnický starosta.

Zastupci dotčených měst se sejdou ještě před letními prázdninami, aby se domluvili na konkrétních právech a povinnostech jednotlivých členů případné neziskové organizace.

V současné době má v Mělníku kotviště výletní loď Porta Bohemica, kterou za přispění města provozuje soukromá společnost. Zatímco v loňském roce plula po třech trasách, letos už jich návštěvníci mohou využít pět.

Lidé oživení osobní lodní dopravy většinou vítají. „Je to určitě krok dopředu, města na řekách bývala přece kdysi lodní dopravou proslulá. Myslím, že to bude především dobré lákadlo pro turisty,“ řekl pro Deník Tomáš Marek z Kralup nad Vltavou.

Na řekách by tak v budoucnu mohla mezi soukromníky vzniknout značná konkurence, což by podle měst mělo přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.