V červnu 22. 6. 1897 byl zahájen provoz na místní dráze z Mělníka do Mšena s odbočkami ze Lhotky do Střednice a z Mělníka k labskému překladišti. Ještě v témže roce, 18. října 1897, zahájila Česká severní dráha provoz na původně řepařské, osm kilometrů dlouhé vlečce z Chotětova do cukrovaru v Dolním Cetně. Ráz typické řepařské transverzálky získala trať z Mělníka do Mšena ještě v závěru téhož roku, kdy se místní podnikatelé zasadili o prodloužení této dráhy ze Mšena přes Skalsko do Dolního Cetna.

Nejprve se začalo jezdit v úseku Vrátno – Dolní Cetno přes Skalsko (23.října 1897), koncem roku (4.12.1897) pak byl zprovozněn celý 47 kilometrů dlouhý úsek z Mělníka do Chotětova. Právě k tomuto datu byl dokončen celý usek ze Mšena do Vrátna (dříve Vrátno – Lobeč) přes údolí Skramouše. Během jednoho jediného roku tak byla postavena spojka Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy (Chotětov) z roku 1865 a Rakouské severozápadní dráhy (Mělník), na níž byl zahájen provoz 1.1.1874. Podobu železničního uzlu získalo Skalsko v roce 1905, kdy byla 27. listopadu otevřena trať Sudoměř – Skalsko – Mladá Boleslav – Sobotka.

Na trati z Chotětova do Skalska byl ale v sedmdesátých letech minulého století zastaven provoz. K 1. únoru 1974 zmizel tento úsek tratě z jízdního řádu a o několik let později i z povrchu zemského. Dnes skupinka nadšenců z Mladoboleslavského železničního spolku (MBŽS) udržuje alespoň část zrušené dráhy Skalsko – Kováň – Chotětov v délce 1200 m pro příležitostní provoz, zejména historických drezín. Na trati nalezneme i jedno zachovalé jednoramenné vjezdové návěstidlo před stanicí Skalsko.

Pro úplnost zbývá dodat, že stanice Skalsko se původně jmenovala Sudoměř – Skalsko. Na trati do Chotětova byla totiž ještě zastávka Skalsko, ale ta zanikla v roce 1905, bezprostředně po zahájení provozu na trati do Mladé Boleslavi a Sobotky.