Současných studentů obchodní akademie se tyto změny nedotknou. Budou v něm pokračovat až do maturity. „Hlavním důvodem utlumení obchodní akademie je obecně menší zájem o studium na této střední škole, ke zvýšení kapacity gymnázia nás naopak vede zvyšující se poptávka po všeobecném gymnaziálním vzdělání. Proto také chceme otevřít dvě třídy čtyřletého gymnázia. Studium v jedné z nich bude zaměřeno na společenské vědy tedy humanitní, ve druhé pak na přírodovědu a techniku,“ uvádí Plecháček.

Nově otevřené dvě třídy uspokojí dvojnásobný počet uchazečů o studium v rámci jarního přijímacího řízení než v minulých letech. A lépe budou i vyhovovat individuálním potřebám žáků. „Dalšími výhodami mohou být například příjemná a přátelská atmosféra, aktivní studentský parlament individuální studijní plány pro sportovce a jinak nadané uchazeče, jejich podpora, kariérové poradenství i možnost změnit zaměření po prvním ročníku, po němž se studium v obou třídách začne skutečně výrazně odlišovat,“ tvrdí ředitel.

V novém školním roce se rozšíří i nabídka předmětů. Mediální výchova, robotika a multimediální tvorba reagují na požadavky současné společnosti.

Bližší informace mohou zájemci o studium či jejich rodiče získat při Dnu otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 6. února. V tento den si mohou zájemci cvičně vyzkoušet testy z matematiky a českého jazyka jako přípravu na příjímací zkoušky, které se budou konat v dubnu letošního roku.

Marta Dušková, Barbora Walterová