Narůstající trend vybraných finančních prostředků, které budou věnovány na pomoc potřebným, je patrný také na Mělnicku, kde se do celospolečenského projektu zapojila například Charita Neratovice. Té se letos v rámci oblastí své působnosti podařilo vybrat 125 792 korun, což je zhruba o deset tisíc více než v roce 2018. Peníze by měly pomoci zajistit nákup venkovních fitness strojů pro seniory.

„Chceme moc poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Velký dík patří také studentům, dobrovolníkům a všem dětem, které sbírku podpořily převlečením se za Tři krále,“ říká tamní ředitelka Miloslava Machovcová.

Nejúspěšnější organizací spadající pod neratovickou charitu je pro letošní rok Římskokatolická farnost Odolena Voda. „Letos jsme organizovali 4 skupiny, a to v Odoleně Vodě a také v Husinci u Řeže. Snažili jsme se vyhledávat místa, kde je nejvíce rodičů s dětmi. Je vidět, že lidé mají o tuto akci čím dál tím větší zájem, z čehož máme pochopitelně radost,“ vysvětluje farář Kamil Vrzal.

Každým rokem lepší čísla vykazuje také další organizace působící na Mělnicku – Charita Kralupy nad Vltavou, jíž se letos podařilo vybrat 206 464 korun. „Samozřejmě nás to těší. Peníze chceme věnovat na rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech – Minicích,“ prozrazuje ředitelka Barbora Kovářová.