Jde o koledníky Tříkrálové sbírky, kterou po celém Česku pořádá Charita ČR. V mělnickém regionu a jeho blízkém okolí sbírku organizuje Farní charita Neratovice, která do terénu vyslala koledníky s pěti desítkami zapečetěných kasiček s logem Charity ČR. Každý z malých králů, kteří představují biblickou trojici Kašpar, Melichar a Baltazar, navíc na viditelném místě nosí odznak sbírky.

Děti, z nichž většina chodí do libišské základní školy, budou po Mělnicku chodit až do konce tohoto týdne. Každému, kdo přispěje i tou nejmenší částkou, zazpívají a jako poděkování za jeho štědrost mu darují tříkrálový cukřík a kapesní kalendářík na letošní rok.

Po Neratovicích budou v následujících dnech chodit také (na fotografii zleva) páťák Adam, třeťanda Agáta a čtvrťák Honza v doprovodu vedoucí Růži. Všichni tři koledníci už mají s Tříkrálovou sbírku zkušenosti z minulého roku a dobře tedy vědí, co je v tomto týdnu čeká.