Právě 5. ledna totiž startuje tradiční Tříkrálová sbírka, kterou na Mělnicku a v jeho blízkém okolí organizuje Farní charita Neratovice. Jednotlivé skupiny koledníků a jejich vedoucí budou moci lidé potkat ve více než dvou desítkách vesnic a měst.

Podle koordinátorky místní sbírky Hany Jarské si děti pro kasičky přijdou do sídla neratovické charity v půl deváté ráno a okamžitě poté se vydají do terénu.
Nejčastěji přitom budou lidé Kašpary, Melichary a Baltazary potkávat v Neratovicích, kde se budou malí koledníci pohybovat každý den až do pátku. „V pondělí a v úterý budeme mít skupinky také v Mělníku a Kostelci," vyjmenovala neratovická vedoucí sociálních služeb další dvě velká města regionu, ve kterých bude možné Tříkrálovou sbírku narazit.

Koledníci s odznaky

Vedle pečlivě zapečetěných pokladniček budou mít všichni koledníci speciální odznak, který musí nosit připevněný na viditelném místě. Pokud by i přesto měl někdo pochybnosti o jejich příslušnosti k Tříkrálové sbírce, může vedoucího dané skupinky požádat o předložení průkazu vedoucího a o doklad o povolení sbírky.

Lidé, kteří se rozhodnout přispět, se mohou těšit na drobný dárek coby upomínku za jejich štědrost. „Loni jsme například rozdávali tříkrálové cukříky," připomněla Hana Jarská.

Peníze, které se v průběhu pěti dnů podaří na Mělnicku vybrat, poté pracovnice Farní charity Neratovice spočítají a odešlou na centrálu. Zpátky do Neratovic by následně mohlo putovat až šedesát procent výdělku. Zbytek se rozdělí na pomoc rodinám v nouzi a zdravotně postiženým. Část peněz půjde také na provoz České nemocnice svatého Karla Lwangy a její mobilní ordinace v Ugandě, kterou Charita ČR vybudovala v roce 2007.

Nejvíc dali Neratovičtí

Minulý rok se neratovické charitě podařilo vybrat 76 475 korun českých, tři eura a devět eurocentů. Nejštědřejšími dárci se stali občané Neratovic, kteří přispěli více než jednadvaceti tisíci korunami.

Tříkrálová sbírka má celorepublikový charakter a letos se koná už její patnáctý ročník. Jde o největší dobrovolnickou akci v Česku, která pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám nejen u nás, ale i v zahraničí.

Déemeska za tři pětky

Zájemci mohou přispět finančním darem přímo do pokladniček tříkrálových koledníků, na sbírkový účet číslo 66008822/0800, VS 777, KS 379 (platba složenkou) nebo 558 (bezhotovostní platba), anebo zasláním dárcovské SMS, takzvané „déemesky" za cenu třicet korun ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

KDY A KDE

V Neratovicích se budou koledníci pohybovat celý příští týden, v Mělníku a v Kostelci nad Labem pak na ně mohou lidé narazit v pondělí a v úterý. První den nového týdne budou kolednicí procházet ulicemi Kbel, Černošic, Rudné a Mšena. V úterý se Tříkrálová sbírka přesune do Klecan, Kojetic a Obříství. Uprostřed pracovního týdne budou moci do kasiček přispět obyvatelé Odolené Vody, Klánovic, Řeže, Zdib, Tišic, Dřínova a Zákolan. Čtvrteční den si Tři králové vyhradí pro návštěvu Libiše a Čelákovic, ve Spomyšli, Zálezlicích a Nosálově se pak objeví v pátek.