To je nutné provést z důvodu plánované rekonstrukce ulice s ohledem na zajištění dostatečné bezpečnosti provozu.

K vykácení stromů nemohlo s ohledem na dodržení podmínek dotace dojít v období vegetačního klidu. Rekonstrukce komunikace totiž musí být hotová do konce letošního září.

Náhradou za vykácené stromořadí město vysází novou lipovou alej a další stromy na území města. Vznikne tak například dubová alej podél cesty ke hřbitovu v Lobkovicích.