Její stavbu zajišťuje Správa železniční dopravní cesty ( SŽDC). Jelikož už došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem, bude realizace zahájena v průběhu října. „Tuto stavbu jsme iniciovali již v roce 2011. Od té doby probíhala mnohostranná jednání, projektová příprava, stavební řízení a také veřejné zakázky a po osmi letech se tedy konečně dočkáme stavby, která současně zajistí bezpečné přecházení přes železniční trať.

Od září bude SŽDC provádět také úpravu železničního přejezdu v ulici Nádražní, kde budou umístěny bezpečnostní závory,“ vysvětluje neratovická místostarostka Lenka Mrzílková. Novou podobu s jednosměrným provozem, autobusovou zastávkou a parkovacími místy má dnes již také ulice Hamplova.