Sedmnáct učitelů za sebou po vysvědčení zavřelo dveře základní školy Jindřicha Matiegky naposledy. V září už nenastoupí. Nechtějí. Svých míst se vzdali pro trvalé neshody s vedením školy.

Jak jsme vás už v Deníku informovali, komplikovaná situace, kdy učitelé hromadně opouštějí školu, rozdělila učitelský sbor na dva nesmiřitelné tábory. Nemohou se shodnout na tom, kdo z nich více poškozuje dobré jméno školy.

Názory odcházejících učitelů na ředitele Miroslava Jiřičku se ještě více přiostřily poté, co v polovině minulého týdne hovořil o neutěšené situaci ve škole s rodiči. Bez přítomnosti učitelů. „Na této schůzce nás vylíčil jako bandu alkoholiků a lenochů, naprosto neschopných kantorů, a nedal nám příležitost se k takto závažným obviněním vyjádřit,“ shodují se učitelé.

Co zaznělo na setkání? Ředitel Miroslav Jiřička hovořil například o možném problému učitelů s alkoholem: „Zeptejte se po některých mělnických podnicích, kdo z učitelů dělá ostudu. Zjistil jsem, že v jedné místnosti, kde se schází učitelé, jsou dvě bedny s vypitým alkoholem.“

Nad takovým vyjádřením učitelé kroutí nazlobeně hlavou: „Pan ředitel nám letos oficiálně dovolil udělat pro učitele a některé jejich rodinné příslušníky vánoční oslavu. V pátek vpodvečer. Po oslavě jsme poloprázdné lahve uklidili do místnosti, kam nemají přístup děti, a nechali je tam uschované pro další možnou oslavu,“ vysvětlil Jiří Hajn, jeden ze zůstávajících učitelů, a dodal: „Předtím, než nás ředitel prezentoval jako problematické pijany, jsme mu přítomnost těchto beden minimálně dvakrát na poradách vysvětlovali. Je vidět, že nám nevěří.“

Miroslav Jiřička rodičům dále nastínil případ, kdy učitelka měla neúnosně trestat dítě za neplnění povinností: „S jednou paní učitelkou jsme řešili, že když si dítě nepřineslo teplákovou soupravu, nechala ho dělat sklapovačky. Dítě si namohlo břišní svaly a muselo vyhledat lékařskou pomoc.“

Tento problém řešil ředitel s Jitkou Valínovou, bývalou třídní učitelkou dítěte. „Při celkovém šetření se dívenka před ředitelem přiznala, že si vše vymyslela. Celá tato záležitost byla dávno vyřešena dohodou, dokonce nebyl proveden zápis. Nechápu, proč ředitel o této záležitosti hovoří ve zcela zkreslených souvislostech,“ uvedla Valínová.