Pořadatel celé akce Vítězslav Hojsák vše nahlásil na obecním úřadě, aby se obec mohla připravit na rozruch. Zanechal na sebe i telefonní kontakt, na který je možné kdykoliv zavolat, pokud by nastaly nějaké problémy či komplikace. „Doufáme, že akce nebude propagovaná ve špatném smyslu, snažíme se vše dělat v pořádku a tak, jak má taková akce probíhat,“ řekl pořadatel.

Hojsák Vítězslav, tel.: 704 305 257

Podle starostky Blanky Vaigeltové nemá obec jakoukoli zákonnou možnost, jak akci nepovolit nebo zakázat. „Ihned jsme pořadateli řekli, že s akcí jednoznačně nesouhlasíme a požádali jsme ho, aby ji odvolal. To zamítl a řekl, že nad celým průběhem akce přebírá záštitu,“ řekla starostka s tím, že Vítězslav Hojsák slíbil, že každý den ve 22 hodin bude hudební produkce ztlumena tak, aby hlukem nebyli obtěžováni obyvatelé obce a okolních vesnic.

Obec už během týdne kontaktovala policejní stanici ve Zlonicích. „Je smutné, že náš právní řád neumožňuje obci uvedené akce zakázat. Nemůžeme tedy žádným způsobem ochránit občany před případným nežádoucím hlukem. Nezbývá tedy, než věřit panu pořadateli, že udrží vše v mezích zákona a tato akce nebude obtěžovat občany naší a okolních obcí,“ dodala Blanka Vaigeltová.

Ti, co se na technoparty chystali, ovšem v pořádání akce nevidí nic špatného. „Tady je to jen jeden víkend za rok, nevím, proč by to někomu mělo vadit. To, že jim burácejí motorky a auta pod okny celý rok, jim nevadí. Trocha hudby ještě nikoho nezabila,“ řekl Michal, jeden z chystajících se návštěvníků.

Infoblok