Obyvatelé rodinných domů v Kralupech, Mělníku a Neratovicích dostali do bezplatného pronájmu kompostéry a popelnice na rozložitelný odpad ze zahrádek i domácností. Ti, kteří bydlí v bytech na sídlištích, však musí se zeleninovými šlupkami nebo třeba s čajovými lístky vyrazit do sběrných dvorů.

Ani jeden ze starostů tří největších měst regionu přitom neuvažuje o tom, že by se mezi paneláky jednou za čas objevil kontejner na bioodpad, do kterého by bylo možné takzvaný kuchyňský odpad vyhazovat.

„Na území města máme čtyři sběrné dvory, kam mohou lidé bioodpad individuálně ukládat," připomněl mělnický starosta Ctirad Mikeš, „čímž splňujeme literu zmíněného zákona. My se ale snažíme jít trochu jinou cestou, chceme ukládání bioodpadu předcházet," řekl. Dodal také, že v minulém roce město nakoupilo dva tisíce kompostérů, které následně propůjčilo zahrádkářům a majitelům nemovitostí se zahradou. „Naším přáním je, aby bioodpad zůstal tam, kde vznikl."

Zájem o kompostéry

Podobnou cestou se před pár lety vydali také v Kralupech. Podle starosty Petra Holečka nabídlo město svým občanům k dlouhodobému bezplatnému pronájmu popelnice na bioodpad a kompostéry. A právě o ty prý byl velký zájem.

„Lidé v našem městě mají o třídění a separování odpadu zájem. Ostatně v minulém roce jsme byli v tomto ohledu druhým nejúspěšnějším městem v kraji," připomněl kralupský starosta a dodal, že vzhledem k tomu, že na sídlištích je produkce bioodpadu daleko nižší než v rodinných domech, o žádné změně momentálně neuvažují. Kralupané, kteří bydlí v bytech a mají zájem o třídění bioodpadu, tak mohou zbytky z vaření odvážet do sběrového dvora.

Malá produkce bioodpadu

Nejkratší dobu, teprve od loňského podzimu, třídí bioodpad v Neratovicích. „Nakoupili jsme malé i velké popelnice na bioodpad a kompostéry. Už několik týdnů si pro ně lidé mohou chodit podle pořadí, v jakém se o ně přihlásili," připomněla neratovická starostka Lenka Mrzílková a dodala, že v současné době ve městě probíhají zkušební svozy. „O pořízení velkých kontejnerech na sídliště neuvažujeme. Zatím. Produkce kuchyňského bioodpadu není tak velká, aby se nám jejich svoz z ekonomického hlediska vyplatil," řekla s tím, že bioodpad je možné bezplatně ukládat ve sběrném dvoře, kde je pro něj vyhrazené místo. „Tento odpad se následně buď odveze na kompostárnu nebo se v případě, že jde o větve stromů, štěpkuje," uzavřela.