Komunikace byla vždy hojně využívána, a to především lidmi, kteří se potřebovali dostat na hřbitov či do obřadní smuteční síně.

Momentálně vede objízdná trasa přes obec Drebno a podle zkušeností řidičů však není zcela optimální. Lidé v této vesnici si navíc často stěžují na zvýšený provoz a ničení už tak nevyhovující vozovky.

V ulici U Hřbitova byl již před časem proveden inženýrsko – geologický a diagnostický průzkum, na jehož základě bylo zjištěno, že dochází k oddělování krajnice a jejímu sesouvání na rodinné domy pod komunikací. Provizorní zabezpečení svahu tedy bylo nezbytné.

Zároveň se chystá i samotná oprava. „Krajský úřad v nedávné době vybral firmu, která bude opravu provádět. Hotová je rovněž projektová dokumentace, podle které by měly opravy probíhat. Vedení společnosti nás rovněž informovalo o průběhu rekonstrukce, která se bude skládat ze dvou etap,“ uvedl starosta Marek Czechmann.

První etapa podle starosty povede od ulice Hybešova a skončí v úrovni rodinných domů. „Jedná se tedy o tu nejdůležitější část, jež by měla být dokončena ještě letos, a to nejpozději v listopadu,“ upozornil Czechmann a doplnil, že druhá etapa rekonstrukce obsahuje pouze horní část a realizována bude v průběhu příštího roku.