Podle ředitelky mělnického Červeného kříže Ivany Dvořákové chodí darovat pravidelně krev i jejich vedoucí Irena Podivínská, která je zároveň i manažerkou prevence kriminality. „Dnes jsme po odběru předali i jednu bronzovou medaili dárkyni, která se nemohla účastnit slavnostního oceňování v rámci Benefičního večera," připomněla Dvořáková.

Transfuzní stanice jsou oddělení, bez kterých by se nemocnice zřejmě neobešly.

Odběrové středisko v nemocnici na mělnickém Podolí by nové dárce krve i plazmy uvítalo.

Podle Blanky Siudové, která má na starosti evidenci dárců, je jich totiž stále nedostatek. „Někteří lidé jsou nemocní, nebo se třeba nemohou uvolnit z práce. Máme tu i lidi, kteří přijdou jednou nebo dvakrát a poté už nemají čas," řekla Blanka Siudová, podle níž zhruba tři čtvrtiny dárců chodí darovat takzvanou plnou krev. Krevní plazmu, která je v poslední době paradoxně nejvíce potřeba, daruje jen třetina dárců. Výpadek dřívějších dárců se daří alespoň částečně vykrývat novými dárci a prvodárci. „Během loňského roku nás navštívilo 121 prvodárců a 136 novodárců, což jsou ti, kteří už krev dávali, ale v jiném zařízení," připomněla Blanka Siudová.

Podle lékaře Zdeňka Paroulka, s nímž se dárci před odběrem setkávají, má mělnické odběrové středisko poměrně malý okruh dárců. „Dříve jsme jezdívali například do Čelákovic, Brandýsa nad Labem, Odoleny Vody nebo do Mšena. Teď dárci musí jezdit za námi, čímž jsme o některé z nich samozřejmě přišli," konstatoval.

Dárcem může být každý od osmnácti do pětašedesáti let, pokud neprodělal žloutenku typu B a C a netrpí chronickým onemocněním, ani žádnou akutní infekcí.