Podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) jde bezmála o 3,7 milionu korun. Téměř rovným dílem se o poskytnuté peníze podělí Česká zahradnická akademie Mělník a Střední odborné učiliště Hubálov.

Mělnické škole chtějí krajští radní pomoci s financováním vybavení učebny odborných předmětů a s pořízením pomůcek pro praktické vyučování. Poslouží k tomu 1,81 milionu korun, z čehož je na předfinancování projektu určeno bezmála 1,63 milionu korun a na kofinancování (čili zaplacení povinného podílu výdajů žadatelem o dotaci) 181 tisíc.

Učilišti z Mladoboleslavska (Hubálov patří pod Loukovec nedaleko Mnichova Hradiště) pošle kraj peníze umožňující nákup mechatronického hrotového soustruhu s příslušenstvím. Jde tedy o obráběcí stroj řízený softwarově; leckomu může napovědět zkratka CNC. Získat tohle zařízení, jež učňům umožní seznamovat se s technikou, s jakou se pak budou setkávat v praxi, umožní 1,85 milionu korun; z toho je předfinancování určeno 1,67 milionu a na kofinancování 185 tisíc.

Nejedná se však o první zkušenost středočeských středních škol s národním dotačním programem pro centra odborné přípravy. Letos již od ministerstva získaly peníze na své projekty Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady a Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov.