„Silnice II/273 mezi Chloumkem a Lhotkou už není uzavřena,“ potvrdil mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl na webu Doprava Mělník a okolí. Původně přitom měly opravy vozovky zahájené 2. dubna pokračovat až do 30. června.

Autobusy ještě čerstvě zprovozněné místo objíždějí. Vrátí se tam ale také dříve. „Podle informací ze stavby, z dispečinku a řidičů dopravce se zkracuje doba výluky do pátku 28. června,“ stojí v oznámení na domaok.cz.

Opravy vozovky vedoucí od Chloumku do Lhotky zahrnovaly například i zpevnění krajnice a příkopů nebo sjednocení šíře vozovky. Náklady byly téměř 17 milionů.