Projekt na vybudování bezdrátového varovného a výstražného systému ochrany před velkou vodou je totiž už vypracovaný a zařazený mezi žádosti o dotace z evropských fondů.

Záměrem projektu je podle euromanažerky mělnické radnice Pavly Veverkové zvýšení a zdokonalení celého systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. „Na dvaadvaceti místech, které se nacházejí v lokalitách ohrožených stoletou vodou, budou umístěny hlásiče, které se skládají z přijímače, antény a reproduktoru,“ vysvětlila Veverková.

Tyto hlásiče budou instalovány na pouličních lampách ve výšce tři až čtyři metry. V podstatě by se mělo jednat o hlasové elektronické sirény, které dokonce i mluví. Nahradit by se tak měly stávající sirény, které pouze houkají a používají se také ke svolávání dobrovolných hasičů k zásahům.

Jejich zvuk mohou obyvatelé Mělníka slyšet vždy první středu v měsíci, kdy probíhá jejich zkouška.
V případě, že by došlo k povodni v současné době, by byli obyvatelé informováni prostřednictvím městské policie. Ta by do každé ohrožené domácnosti doručila zprávu o předpokládaném průběhu povodně.

Náklady na nový projekt dosahují bezmála tří milionů korun, Mělník by mohl z evropských fondů dostat devadesát procent celkových nákladů. Informace o získání požadované dotace se město dozví až v dubnu příštího roku. Pokud budou peníze přiděleny s realizací projektu se počítá v červenci a srpnu.