Jak by tedy měla tato část centra Kralup v budoucnu vypadat? Ve hře je hned několik variant, přičemž nejvíce propíraným tématem je zejména finální vizualizace drážního tělesa v Jungmannově ulici.

„Původní záměr našeho odboru byl takový, že bychom na železniční stěnu nechali vytvořit malby původních starých domů, jako jsme to viděli i v jiných městech. Společně jsme se domnívali, že by to nemuselo vypadat špatně. Druhou variantou je pak výstavba menších budov, prodejních prostor, čímž by došlo i k částečnému odhlučnění stěny. Zároveň by se do tohoto místa vrátil život, neboť kolem obchodů by se nepochybně pohybovala řada lidí,“ přiblížila Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic a správy majetku.

Nicméně i tato lákavá varianta má svá úskalí, neboť železniční zeď neumožňuje přímé propojení s jakoukoli novou stavbou. „Je možné, že v Jungmannově ulici nakonec půjdeme cestou jakýchsi buněk, v nichž budou umístěny například obchody, případně nějaké další provozovny služeb. Pochopitelně by se nejednalo o obyčejné stavební buňky, ale byly by v takovém provedení, aby zapadaly do konceptu celé ulice. Podmínkou ovšem je, aby tyto stavby byly od železniční stěny odsazeny alespoň jeden metr. V Husově ulici se pak nabízí výsadba zeleně v součinnosti s možností parkování, samotná stěna by pak mohla být v ideálním případě potažena například rostlinami nebo podobně jednoduše upravena. Výraznou proměnou projde také podchod pod dráhou,“ říká Jindřich Karvánek, referent odboru realizace investic.

Z navržených studií vyberou radní města tu nejlepší variantu. Ta se následně zapracuje do dokumentace týkající se čtvrté etapy přestavby centra města. Jak ovšem dále připouští, nejen samotná kultivace drážního tělesa bude znamenat zásadní obnovu daného prostranství.

„Čtvrtá etapa se ponese v obdobném duchu, jako tomu bylo i u těch předchozích, to jest povrchy chodníků a komunikací z kamenné dlažby, instalovány budou nové lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a parkovací automaty. Zároveň dojde na výsadbu nové zeleně, jež nahradí tu stávající. Po konzultaci s odborem životního prostředí jsme došli k závěru, že většina porostů je už na hranici životnosti. Styl nové výsadby bude řešen obdobně, jako je tomu v ostatních částech náměstí,“ uzavřel Jindřich Karvánek.