Ty by podle archeoložky Regionálního muzea v Mělníku Aleny Veselé mohly pocházet z doby vrcholného středověku, kdy právě dnešní Českou ulicí procházela boční městská brána.

Dělníci, kteří tam odkrývají zeminu, musejí pracovat ručně. Jak vysvětlil Petr Meduna z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, technika by mohla narušit cenné archeologické nálezy.

„Už po odstranění vrchních vrstev v první části výzkumu se ukázalo, že naše obavy byly oprávněné, neboť technika by při vytváření rýhy pravděpodobně poškodila část objeveného opukového zdiva,“ poznamenal archeolog Meduna.
Zda archeologický výzkum v České ulici zachytí i cestu, která zhruba v šestnáctém století městskou branou procházela, nebo starší hradby, zatím není jasné.

V České ulici už byly vedle části dobové stavby, která by mohla být dílem středověkých stavitelů, zachyceny například i zlomky keramiky, kachlů nebo železného předmětu, zvířecí kosti, uhlíky a struska.

Výsledky průzkumu by podle archeologů mohly doplnit dosavadní poznatky o středověké podobě města a jeho pevnostního systému. „Jsou situace, o nichž sice víme, že v Mělníku byly, ale zatím je nebylo možné zachytit, neboť byly například zlikvidovány novější zástavbou. Proto nevíme do detailů, jak vypadaly,“ vysvětlil Petr Meduna.

Záchranný archeologický průzkum v České ulici by měl být dokončen před stavbou kanalizace v rámci letošní revitalizace centra města. Zahájení prací by ohrozit neměl. Potvrdila to archeoložka Veselá. „Časový harmonogram výzkum v žádném případě nezmění, proto jsme s ním začali před zahájením stavby,“ vysvětlila.

Průzkumem před zahájením revitalizace se archeologové zabývají pouze v České ulici. Je však možné, že rýhy při stavebních pracech odhalí část historických vzpomínek i v dalších dvou ulicích, Ostruhové a Husově. Pak by následoval další záchranný archeologický průzkum.