V úterý 26. června se v prostorách tělocvičny místní základní školy sejdou zástupci několika obcí. Důvodem je další těžební zásah do okolí obcí, který může výrazně ovlivnit životy místních obyvatel. Předmětem jejich jejich setkání bude veřejné projednání posudku a současné dokumentace k záměru Rozšíření dobývacího prostoru Hostín a pokračování hornické činnosti na výhradních ložiscích štěrkopísku Hostín a Hosín 2.

„Schůzku svolalo ministerstvo životního prostředí. Budeme jednat, jestli jsou kroky těžící firmy v souladu s nařízením ministerstva životního prostředí,“ uvedla Jitka Bocková, starostka obce Dřínov, která je k jednání přizvána.

Kromě zástupců obcí Hostín u Vojkovic a Dřínova budou dále přítomni zástupci z obcí Vojkovice, Zálezlice, Zlosyň, Újezdec, Chlumín a zástupci Středočeského kraje.

V současné době je těžební plocha prostoru Hostín 88 hektarů. Firma Ilbau chce tento prostor rozšířit na 247 hektarů. K záměru firmy například vydala obec Hostín u Vojkovic vyjádření na začátku letošního roku. To obsahovalo různé podmínky. Mezi nimi například, že firma Ilbau bude muset postupně rekultivovat a zprovoznit těžební prostor na přírodně sportovně rekreační areál Dolní Povltaví. Dále například bude muset Ilbau ročně skládat částku pět milionů korun na účet Fondu rozvoje Dolního Povltaví.