„Přechod pro chodce nelze zřídit bez projektové dokumentace a musí vést z pevného na pevný chodník. Za tímto účelem byla zpracována projektová dokumentace, ke které byla již vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní zprávy a bylo požádáno o vydání stavebního povolení,‟ uvádí Barbora Walterová Benešová.

Zároveň ovšem dodává, že komunikace se momentálně nachází v majetku Středočeského kraje, se kterým ještě musí být uzavřeny příslušné smlouvy a souhlasy se stavbou. „Podle jasně daných pravidel jsou v současné době tyto věci projednávány,‟ dodává vedoucí kanceláře vedení úřadu Barbora Walterová Benešová.

Jiří Štraub