„V rámci projektu jsme zachovali cestu napříč parkem, která bude mít nyní nově mlatový povrch. Dočkáme se zde i jakéhosi vyvýšeného valu s amfiteátrem. Nové výsadby budou zároveň rozmístěny tak, aby tvořily logo našeho města,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.

Náklady na realizaci Parku přátelství přijdou město přibližně na dva miliony korun, nicméně i v tomto případě se podařilo na akci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která činí přibližně 400 tisíc korun.

„Dotace se vztahuje pouze na výsadbu zeleně. Veškeré další náklady jdou již z našich zdrojů. I přesto si ale myslím, že se tato investice vyplatí. Park byl již zastaralý a obnovu si zaslouží. Myslím si, že vznikne ideální místo na to, aby se zde lidé mohli potkávat. V budoucnu by se tu rovněž mohly konat kulturní akce menšího rozsahu. Primárně však bude tento park sloužit k relaxaci a odpočinku občanů,“ vysvětluje kralupský místostarosta Libor Lesák.