Bezdomovcům v Mělníku slouží noclehárna azylového domu Na Spořilově, kde je pro ně vyčleněno 12 lůžek. Osm z toho je určeno mužům. Ve městě se jich přitom pohybuje zhruba deset. Jak potvrdili pracovníci azylového zařízení, noclehu tady momentálně využívá devět osob. Lůžko na jednu noc vyjde na padesát korun. Pokud projeví zájem, je jim poskytnut teplý nápoj, případně pečivo i malé jídlo. Ne každý však nabízenou pomoc vítá.  

„Problém je v tom, že většinou nechtějí dodržovat stanovený řád. Zpravidla pár nocí přespí a vrací se na ulici, nejčastěji do blízkosti nákupních center, kde se trochu ohřejí, žebrají nebo jen tak ubíjí čas,“ říká vedoucí Odboru zdravotnictví a sociálních věcí MÚ Mělník Drahomíra Pavlíková.

V sousedních Kralupech vlastní noclehárnu nemají, a tak se musejí spokojit s Nízkoprahovým denním centrem Paprsek ve zdejší Štefánikově ulici, které provozuje Farní charita. Ta v mrazivých dnech nabízí takzvanou Teplou židli, na níž mohou přečkat noc, jestliže venkovní teplota klesne na -5°C. Krizový noční provoz je poskytován od 20 hodin. Lidé bez vlastní střechy nad hlavou zde dostanou horký čaj a polévku s pečivem. Zařízení přitom musejí opustit do 6.30 hodin.

Po vybudování noclehárny v Kralupech dlouhodobě volají Lenka Strouhalová a Jan Turoň, kteří se se svým požadavkem opakovaně obracejí na zdejší zastupitele. Strouhalová jej přednesla i na jejich prosincovém jednání. Podařilo se nám získat odpověď místostarosty Libora Lesáka.  

„Jednal jsem s kralupskou Farní charitou a zjišťoval, jaký by byl zájem a potřeby na pořízení mobilních buněk. Farní charita nemá zájem o podobné zařízení, neboť by šlo o celodenní provoz. Aby s lidmi mohla více pracovat, musela by rozšířit svůj tým, na což nemá finanční prostředky. Bylo proto dohodnuto, že pomůže lidem bez domova v rámci svého Zimního programu Teplá židle.“

Podle mluvčího kralupské radnice Aleše Levého, se mluvilo o ubytovně pro bezdomovce i na pondělním veřejném zastupitelstvu. „Paní Strouhalová zde oznámila, že založila vlastní obecně prospěšnou společnost, která bude působit v rámci poskytování sociálních služeb. Představitelé města rozhodně nemají důvod její konání nepodpořit.“