Náměstí navazuje na Žižkovu ulici, a to v těsném sousedství s náměstím Komenského. Název uctívá světově uznávaného malíře a kralupského rodáka Gergese Karse, který své největší úspěchy zaznamenal zejména ve Francii a v Německu. Na své rodné město však nikdy nezanevřel a pravidelně ho navštěvoval.

„K této příležitosti město uspořádá slavnostní akci. O konkrétním termínu se v tuto chvíli jedná,“ vysvětluje tiskový mluvčí kralupského městského úřadu Aleš Levý. Na Gergese Karse tedy Kralupané budou moci vzpomínat přímo v místech jeho rodiště na nově vzniklém prostranství v bývalém areálu Karsových mlýnů.

V budoucnu by pak měla vzniknout také galerie Georgese Karse, a to v přízemí nově budovaného bytového domu. Na prostranství před budovou Technoparku by potom mělo dojít k osazení monumentálního pomníku, který bude znázorňovat hlavu malíře obklopenou múzami.