V současné době je realizována stavba s názvem Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa. Záměrem této investice je realizace nových povrchů v Palackého ulici a v prostoru současného Palackého náměstí, v návaznosti na již realizované akce v rámci předchozích dvou etap. Také zde budou živičné povrchy nahrazeny žulovou dlažbou, přičemž převážná část území bude mít charakter pěší zóny. Současně zde vznikne také třicet dva parkovacích míst a prvky nové zeleně a městského mobiliáře. Speciální částí bude znázornění úseku bývalého mlýnského náhonu, a to pomocí kamenných desek z bývalého objektu pivovarské spilky.

„Stavební práce začaly 9. května. Náměstí se bude postupně uzavírat. Řidiči motorových vozidel mohou v ideálním případě využít nových parkovacích míst ve Vaníčkově ulici, průjezdná zůstane také Palackého ulice. Nadále zůstane uzavřena Husova ulice a dále pak prostranství v blízkosti budovy České spořitelny, které v současnosti slouží zejména k parkování. Přibližně v srpnu, kdy bude tato část náměstí dokončena, přijde na řadu finalizace etapy v podobě pokládání povrchů v Palackého ulici,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku kralupského městského úřadu.

Akce potrvá až do konce října. Během této doby bude zajištěna dopravní obslužnost místních obchodů a bank.