„Do nácviku zásahu při mimořádné události budou zapojeni také příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Policie České republiky, zástupci okolních obcí a odpovědní pracovníci společností Správa železniční a dopravní cesty a Synthos Kralupy,“ uvedl Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol.

Jak popsal mluvčí společnosti, námětem připraveného scénáře havarijního cvičení je únik propylenu, extrémně hořlavého plynu těžšího než vzduch, ze zásobníku skladu kapalných plynů v areálu rafinérie. „Součástí nácviku mimořádné situace bude zkouška systému varování a vyrozumění uvnitř i mimo areál rafinérie včetně zajištění informovanosti úřadů a obyvatel okolních obcí Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby a Veltrusy. Během havarijního cvičení dojde ke zkoušce sirén. Varovný signál sirén bude doplněn informací, že jde o havarijní cvičení,“ řekl Pavel Kaidl.

Při cvičení se tak prověří účinnost havarijních plánů a připravenost všech interních i externích bezpečnostních a záchranných složek. „Se všemi zainteresovanými stranami také vyzkoušíme funkčnost nastavených komunikačních kanálů,“ vysvětlil Jaroslav Hacko, výrobní ředitel rafinérie v Kralupech nad Vltavou skupiny Unipetrol. „Po skončení havarijního cvičení proběhne jeho řádné vyhodnocení. Zjistíme-li někde nedostatky, provedeme v dotčených oblastech rychlou a funkční nápravu,“ podotkl.