Rekostrukce Mostní ulice na levém břehu řeky, kterou připravuje kraj, by měla přispět k rychlejšímu provozu na hlavním tahu městem. Chodci by se tam totiž mohli přes silnici dostávat podchodem a přes lávku přes Zákolanský potok.

Kralupští zastupitelé se na posledním zasedání shodli, že se město bude podílet na nákladech na část projektové dokumentace, řešící právě záměry místního významu. Pro město je to přitom výhodné. „Jde o částku 119 tisíc korun,“ řekl před schválením zastupitelům místostarosta František Kyllar.

Podle kralupských plánů by měl být podchod pod vozovkou v Mostní ulici na levém břehu. Navazoval by na sjezd z lávky přes řeku a ústil u nemocnice. Chodci by měli mít další možnost přejít Mostní ulici přes lávku mezi parky u nemocnice a Na Františku.

Projekt by mohl řešit například i křižovatku s Nerudovou ulicí, výjezd ze Sokolské ulice nebo napojení z Jiráskovy ulice.

Podle krajského mluvčího Martina Kupky by k rekonstrukci Mostní ulice mohlo dojít v následujícím roce. „Najatá firma pracuje na projektu a řeší se územní a stavební řízení, které by mělo skončit v posledním letošním měsíci,“ vysvětlil Kupka. Pak by mělo následovat výběrové řízení. Firma, která zakázku získá, bude muset být rychlá. „Jedním z hodnotících kritérií nabídek bude i doba rekonstrukce, aby omezila provoz ve městě pouze na nezbytně nutnou dobu,“ poznamenal krajský mluvčí.