Ta opletla kovové konstrukce figur i betlémské stáje, které byly následně impregnovány horkou fermeží a pozlaceny. Žádný podobný betlém v Evropě k vidění není. Zájemci ho poprvé spatří v neděli v 18 hodin.

Neratovický betlém doplní trojici dalších unikátních betlémů z Mělnicka. Patrně nejslavnější je zaalpský oblékaný kloubový betlém ze 17. století z kostela sv. Víta v Kostelci nad Labem. Jednotlivé figury mají vlasy z pravých lidských vlasů a výměnné hlavy.

Další výjimečný betlém ze všetatského chrámu sv. Petra a Pavla byl vyroben v letech 1943 a 1944 řezbářem Damianem Pešanem. Téměř každá figura v něm nese cibuli, čímž připomíná zdejší cibulářskou tradici.

Posledním unikátem je keramický svícnový betlém v Ledčicích, jenž má téměř dvě stovky figur. Autorkami jsou členky Kumstovního spolku ledčických žen a dívek, které betlém stále doplňují pod vedením Věry Novotné a Jiřiny Michovské.