Nové povrchy by měly získat ulice Hamplova, U Zastávky, Dykova a příjezdová cesta k zimnímu stadionu z Masarykovy ulice. Úpravy v ulicích U Tržnice a Zelená již probíhají.

Jako první se začala realizovat rekonstrukce komunikace ulice Hamplova, kde došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem. Vlastní práce byly zahájeny 15. dubna. Dokončení je plánováno na počátek srpna.

„Rekonstrukce bude realizována v celé šířce uličního prostoru a bude svým charakterem navazovat na ulici Smetanovu. To znamená, že bude zjednosměrněna ve směru od ulice Mládežnická k ulici Nádražní, což umožní umístění parkovacího pruhu tam, kde nejsou vjezdy k nemovitostem. Dále v blízkosti ulice Nádražní vznikne autobusová zastávka v zálivu. Obě strany vozovky budou lemovány novými chodníky včetně nového veřejného osvětlení,“ říká neratovický místostarosta Marek Lenc.

Obousměrná jízda pro cyklisty by měla být ve stejném režimu, jako v již zmíněné Smetanově ulici. Povrch vozovky včetně cyklopruhu bude tvořit asfaltobeton. Chodníky, vjezdy a parkovací pruh potom betonová dlažba.