Již v lednu ale na toto téma proběhla schůzka zastupitelů s pracovníky živnostenského odboru. Ti představitele města seznámili s vývojem hazardu v Neratovicích.

„Byl jsem pověřen, abych oslovil okolní obce s dotazem, jak k hazardu přistupují nyní a zároveň s výzvou pro součinnost k opatřením do budoucna,“ předeslal starosta Roman Kroužecký.

Ve městě jsou nyní povolena tři kasina a dvě herny. Snížení počtu provozoven podle starosty souvisí s platností nových zákonů o hazardu z roku 2017. „Výrazně se tím snížil počet přestupků proti veřejnému pořádku i další negativní dopady na dění ve městě,“ dodal.

V Kralupech ani Mělníku změny nechystají

V souvislosti s novelou zákona se počet heren snížil také v Kralupech nad Vltavou. „Máme šest heren, dvě místa jsou pak klasifikována jako kasino. V současné době neshledáváme v místech, kde se tyto provozovny nachází, žádné porušování veřejného pořádku,“ řekl kralupský místostarosta Vojtěch Pohl. Regulace hazardu tak aktuálně není téma, kterým by se tamní radní zabývali.

Ani v Mělníku se v souvislosti s hazardem žádné změny nechystají. „Podle nového zákona o hazardu máme ve městě 10 povolených adres, kde se může provozovat. Není tomu tak ale na všech těch místech. Žádná další omezení nyní neplánujeme,“ shrnula Pavla Opletalová z živnostenského odboru.