Prostřednictvím osobní konzultace bez předchozího objednání se dozvědí jak správně postupovat při řešení tíživého problému, zkonzultovat dosavadní kroky a také se například zorientovat v případném probíhajícím soudním či exekučním řízení.

Poradna je určena výhradně fyzickým osobám a neřeší otázky z obchodního práva. Neslouží ani k poskytování komplexních právních služeb, nenabízí zastupování ve věci ani sepisování listin. Zájemci o pomoc však tady naleznout rady odborníků z odvětví občanského práva, jako jsou smlouvy, závazky, dědictví, nájem bytu a podobně. Poradí také v pracovním právu s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele a v neposlední řadě i s problematikou soudních řízení a exekucí. 

Do poradny se je možné vypravit vždy první pondělí v měsíci od 13 do 17 hodin, počínaje 8. lednem 2018, a také třetí pondělí v měsíci od 9.00 do 13.00 hodin, počínaje 15. 1. 2018. Bezplatnou sociálně právní poradnu organizuje Odbor sociálních věcí MěÚ Neratovice a najdeme ji v budově úřadu na náměstí Republiky čp. 400, 1. patro, zasedací místnost odboru sociálních věcí a školství, číslo dveří 110.