Účastníky slavnosti na úvod přivítaly děti z místní základní školy vystoupením s hasičskou tématikou. Akci zahájila úvodním slovem starostka obce Jitka Zimová a přivítala hosty z HSZ Středočeského kraje a z Krajského středočeského úřadu. Po slavnostním přestřižení pásky následovala prohlídka nových prostor, kde bylo možno zhlédnout výstavu fotografií z činnosti sboru, historické dokumenty a kroniky hasičů. Starostovi Sboru dobrovolných hasičů Miroslavu Malému byla při této slavnostní příležitosti udělena medaile za dlouholetou činnost.

Rekonstrukce nových prostor začala v listopadu loňského roku a letos začátkem října byla dokončena včetně postavení větší garáže, vybudování nového sociálního zařízení, opravy fasády a dalších stavebních prací. Již dříve využíval sbor hasičů část prostor jako klubovnu. Celá výstavba stála cca 3 miliony korun a část přispěla obec z fondu rozvoje obcí a část ze svého finančního rozpočtu. Původní zbrojnice byla z roku 1925 a byla v nevyhovujícím stavu.

Sbor dobrovolných hasičů při slavnostním otevření zdůraznil, že budova bude sloužit nejen činnosti hasičů, ale její prostory budou využívány při mimořádných událostech a budou sloužit v případě potřeby jako místo humanitární pomoci či pro jednání povodňové komise apod. Nové prostory budou i místem školení členů výjezdové jednotky či náboru mladých hasičů.

Marta Dušková