„Ve své době byl nejproslulejším básníkem, který zastínil i Hálka či Nerudu,“ připomněla ve svém projevu předsedkyně Matice české Magdalena Pokorná. „Jeho plaché povaze však vadila popularita, které se v Praze těšil, a proto se rozhodl alespoň na část roku uchýlit se někam na venkov. Chtěl někam, kde by byl méně znám, a toužil vidět přírodu,“ vzpomínala dále na rozhodnutí básníka koupit dům právě v Obříství Magdalena Pokorná.
Slavnostní projevy pozvaných hostů zazněly právě v místech, kde významný spisovatel pobýval. Dnes je v těchto prostorech nově opravená obřadní síň, kterou se za velkého úsilí obce podařilo zrenovovat po velkých povodních před šesti lety. „Voda celý dům tenkrát zničila natolik, že jsme se obávali nejhoršího. Místní obyvatelé by nám to ale nikdy neodpustili, tak jsme udělali všechno pro to, abychom dům zachovali,“ prohlásila na závěr slavnostního setkání tamní starostka Jitka Zimová.
Návštěvníci akce si mohli prohlédnout také malou výstavu fotografií, dokumentujících průběh záchranných prací na domku Svatopluka Čecha po povodních, a lidový dřevěný přístěnek. Ten básníkovi na tehdejší Národopisné výstavě v Praze natolik učaroval, že jej zakoupil a nechal přistavit na cihlové pilíře ke svému domu.