„V rámci havarijně-taktického cvičení jsme prověřili funkčnost havarijního plánu a návazných interních dokumentů a zejména naši připravenost a schopnost podle tohoto plánu rychle a účinně reagovat na mimořádnou událost. Důraz jsme kladli i na koordinaci zasahujících jednotek a informovanost příslušných orgánů,“ uvedl Jaroslav Hacko, provozní ředitel rafinérie v Kralupech nad Vltavou.

Během cvičení na místě zasahovala desítka příslušníků interního hasičského sboru. Ti pomocí hasicí vody z pěti zdrojů omezili šíření úniku sirovodíku a uhlovodíků. Současně postiženou oblast v areálu rafinérie uzavřeli, nařídili evakuaci osob a podíleli se na opravě netěsného technologického zařízení. Dvěma zaměstnancům zasaženým sirovodíkem byla poskytnuta odborná první pomoc a poté byli předáni záchranné službě.